Delegatie Barbados wil concrete vervolgprojecten opstarten

Delegatie Barbados wil concrete vervolgprojecten opstarten

30-07-2019

Een delegatie uit Barbados onder leiding van Senator Alphea Wiggins heeft tijdens een beleidsbezoek aan minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme op 24 juli 2019 aangegeven, dat ze graag concrete vervolgprojecten wenst op te starten. Het exporteren van hout naar Barbados typeert de senator als een goede mogelijkheid daar Barbados een goeddraaiende meubelindustrie heeft en er mogelijk meubels naar Suriname kunnen worden geëxporteerd.

Verder wees zij erop, dat Barbados veel doet met zonne-energie, waarbij de welbekende golfauto’s, die op zonne-energie rijden, worden ingezet om korte afstanden af te leggen. Voor minister Tsang klonk dit als muziek in de oren, daar hij ook voor het project “ Paramaribo live Museum” mulieuvriendelijke autootjes wil gebruiken, die worden ingezet om toeristen in de binnenstad rond te brengen. De bewindsman vroeg of  Barbados dergelijke auto’s op zonne-energie zou kunnen vervaardigen. De Senator gaf aan, dat in Barbados er ook van watertaxi’s gebruik worden gemaakt, vooral door personen, die aan de zee wonen. Ze hoeven dan niet over de weg te gaan om hun bestemming te bereiken. De minister ziet dit als een alternatief, die in Suriname kan worden toegepast vooral voor de toeristische plekken, die aan de rivier liggen. Verder ziet hij graag, dat er meer boten worden ingezet voor de handel binnen de Caricom. Het opzetten van distributiecentra in zowel Barbados als Suriname voor elkaars producten is een actie van de Surinaamse regering om de wederzijdse handel op gang te brengen. Zo kan er meer bekendheid worden gegeven aan elkaars producten. Er is wederzijdse interesse getoond voor de uitwisseling tussen de  Kamers van Koophandel van beide landen. waarbij van gedachte kan worden gewisseld over mogelijk “business” met diverse Surianaamse bedrijven.Wiggins die zeer onder de indruk is van de diversiteit van Suriname, benadrukte het belang van samenwerking tussen beide landen, waardoor ze zo elkaar kunnen ontwikkelen. De HIT-bewindsman onderstreepte ook de noodzaak van samenwerking en noemde de branding van de drie Guyana’s, die op gang moet komen om zo meer toeristen, met name uit Azië een andere alternatief te bieden. Barbados kan mogelijk ook vanwege soortgelijke historische ervaring in dit proces worden meegenomen. In october 2019 zal er een handelsmissie van Barbados naar Suriname komen voor verdere samenwerkingsafspraken.