Suriname Electronic Single Window gelanceerd: Ondernemers kunnen nu stukken online indienen voor invoer, uitvoer en doorvoer van goederen

Suriname Electronic Single Window gelanceerd: Ondernemers kunnen nu stukken online indienen voor invoer, uitvoer en doorvoer van goederen

27-09-2019

Het online indienen van stukken voor de invoer, uitvoer en doorvoer van goederen is een feit. Met de lancering van de Suriname Electronic Single Window (SESW) op 27 september 2019 in de banquethal van Torarica kunnen ondernemers nu via de website www.sesw.sr op elke gewenste locatie via hun laptop of computer hun aanvraag digitaal indienen. Dit systeem is niet alleen tijd- en kostenbesparend in de procedure en afhandeling van stukken, maar is ook transparant en efficiënt. Met dit systeem kunnen zowel de indiener als de ambtenaren, die belast zijn met het verwerken van de documenten, nagaan waar de stukken in het systeem zich bevinden.

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HIT) heeft vandaag ook een aantal samenwerkingsovereenkomsten (MOU’s) getekend met diverse ministeries en instanties, die toestemming moeten verlenen bij de uitgifte van de vergunningen/certificaten/verklaringen voor import, export en transit van goederen. Al deze ministeries en instanties zijn door de SESW digitaal met elkaar verbonden.Al deze ministeries en instanties zullen door de SESW digitaal met elkaar verbonden zijn. Minister Stephen Tsang benadrukte dat deze stap slechts fase 1 is en dat met de MOU’s en de lancering, het werk nog niet afgelopen. Hier aansluitend wordt er terstond een aanvang gemaakt met de tweede fase. De tweede fase houdt in, dat de configuratie tussen de SESW en het Asycuda World System van de douane, alsmede online betalingsmogelijkheden aan de orde zullen komen. Het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme streeft er naar om het SESW- Systeem volledig te operationaliseren in maart 2020.