VKI wil specifieke en uitgebreide visserslijst van China

VKI wil specifieke en uitgebreide visserslijst van China

30-09-2019

Het Viskeuring Instituut(VKI) ziet graag dat de lijst met specifieke vissoorten van China duidelijker  en uitgebreid wordt. De export gaat tot nu toe enorm goed tussen de andere landen, maar er zijn met betrekking tot de export van vis naar China enkele knelpunten. Suriname exporteert al langer dan een jaar naar China. Suriname heeft een lijst van 15 soorten vis van China die geëxporteerd worden. Uit dit aantal komen er maar 5 soorten voor in Suriname. Van de vijf soorten vissen is er maar 1 die volgens China toegestaan is. Tijdens een bezoek aan minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme(HIT) op 26 september 2019, heeft het VKI gesproken over de export van vis naar verschillende landen, waarbij de situatie van China naar voren is gebracht. Verder zijn ook de mogelijkheden om kreeft te exporteren besproken. Volgens het Viskeurings Instituut wordt weinig aan aquacultuur gedaan, omdat het visvoer enorm duur is. Om de afzet te garanderen zou de garantie voor het biologisch te werk gaan ook moeten worden geboden. De HIT- minister gaf aan, dat hij zo spoedig mogelijk de belanghebbende, waaronder de Chinese ambassade en de minister van LVV zal uitnodigen om te komen tot een gezamenlijke oplossing.