Nieuwe Deviezencommissie moet ontwikkelingsgerichte besluiten nemen

Nieuwe Deviezencommissie moet ontwikkelingsgerichte besluiten nemen

26-10-2020

De nieuwe Deviezencommissie moet zo snel mogelijk aan het werk en geen politieke, maar ontwikkelingsgerichte besluiten nemen met het beleid van de regering als basis. Daarbij is transparantie zeer belangrijk. Als er obstakels zijn, zal de commissie die moeten aanpakken en waar nodig moderniseren. Dit zei minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), donderdag, bij de installatie van deze commissie door president Chan Santokhi.

Minister Walden merkte op dat het om een competent team gaat, dat wel in een kritieke situatie van de economie te werk wordt gesteld. Het ministerie rekent echter op de commissie en staat ook open voor medewerking. Er zullen volgens haar uitdagingen zijn.

“U zal er niet voor moeten schromen om harde beslissingen te nemen die moeten helpen de koers en de economie op het juiste traject te brengen,” zei de bewindsvrouw. Volgens haar zullen de harde beslissingen genomen moeten worden, ook al zou het moeten betekenen dat bepaalde machten in landsbelang op hun plaats worden teruggebracht.

Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk zei dat het beleid van de regering erop gericht is om deviezen te genereren en zuinig om te gaan met de valutavoorraad. De vp benadrukte dat de commissie zich moet houden aan wettelijke regelingen, maar ook zwaarwichtige besluiten zal moeten nemen. Daarvoor zal zij echter in contact moeten treden met het bevoegde gezag. “De regering wil ook weten welke richting u opgaat,” zei de vp. De regering vertrouwt erop, dat de nieuwe commissie een goede job zal doen.

President Santokhi bedankte de uitgetreden leden voor hun bijdrage. Het staatshoofd legde de nadruk op het binnenhalen van valuta. Volgens hem moet de druk op de valuta in Suriname minder worden en moeten de weinig beschikbare middelen worden aangewend voor zeer essentiële zaken, zoals medicijnen, en andere zaken die dringend nodig zijn voor de samenleving.

Prenobe Bissessur, voorzitter van de Deviezencommissie, gaf aan dat deze commissie belast is met het uitvoeren van het algemeen deviezenbeleid, dat wordt vastgesteld door de president. Dit beleid zal voornamelijk gericht zijn op het binnenbrengen van deviezen voor het land.

Er zal continu worden afgestemd met de financiële autoriteiten, te weten de ministeries van Financiën en Planning, EZ en de Centrale Bank van Suriname. Dit, om ervoor te zorgen dat er in landsbelang monetaire stabiliteit komt en een juist beleid wordt gevoerd.