ALGEMENE BEKENDMAKING VAN HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, ONDERNEMERSCHAP EN TECHNOLOGISCHE INNOVATIE (EZ)

12-07-2021

De Directeur van Economisch Zaken, dhr. mr. A. Jadoenathmisier brengt het volgende onder uw aandacht.

Met betrekking tot aanvragen voor opschorting van Invoerrechten welke via het CARICOM Secretariaat cq. the Council for Trade and Economic Development (COTED) worden gedaan (meer bekend als de suspension of the Common External Tariff  (CET) onder artikel 83 van de Revised Treaty of Chaguaramas), voor producten  uit een niet- CARICOM land dient het volgende in acht te worden genomen:

  • Ondernemers/Importeurs dienen hun goederen te verschepen nadat er goedkeuring is verleend door het CARICOM Secretariaat cq. de COTED .
  • Voor een vlotte afhandeling van suspension aanvragen cq. verlenging van een beschikking, dienen zij het Ministerie van EZ ruim 6 weken  vóór de vervaldatum van hun beschikking op de hoogte te stellen dan wel hun documenten in te dienen.
  • Voor de suspension aanvragen zijn de volgende documenten nodig:
  1. verzoekschrift waarin de hoeveelheid van de goederen welke men in een jaar wenst te importeren  is aangegeven
  2. de waarde van de hoeveelheid (goederen) in US$ of Euro’s
  3. de goederencode (HS Code)
  4. de technische specificaties van de desbetreffende goederen in het E

Om te voorkomen dat het Ministerie van EZ  wordt geconfronteerd met suspension aanvragen waarvan de beschikking reeds is vervallen wordt u verzocht rekening te houden met het bovenstaande.