Ananasproductie in Suriname kan 2e deviezenverdiener worden

Ananasproductie in Suriname kan 2e deviezenverdiener worden

26-06-2021

De Ananasproductie kan een grote bijdrage leveren aan ons land. Volgens de heer Wensly Perea, directeur van Amea Cashew & Pineapple Industries N.V. heeft de ananasproductie in Suriname de potentie om uit te groeien tot de tweede deviezenverdiener binnen de landbouwsector. Echter zullen een aantal randvoorwaarden moeten worden geschapen om dit doel te bereiken. Zo kan onder andere worden genoemd: het opschalen van de productiearealen, het verbeteren van de kwaliteit, waarbij gebruik wordt gemaakt van externe kennis om de productie te vergroten en het toepassen van teeltechnieken volgens internationale standaarden. We spraken dhr. Perea in het kader van de internationale Ananasdag, die op 27 juni wordt gevierd.

Ananasproductie

Amea Cashew & Pineapple Industries N.V. is namelijk tijdens de 3e ronde van het Innovation in Firms (IFS) pilot programma, uitgevoerd door het ministerie van EZ, in aanmerking gekomen voor een overheidsinvestering, de zogeheten “matching grant.” Het IFS-programma heeft het bedrijf in staat gesteld om onder meer de noodzakelijke machines aan te schaffen voor het verwerkingsproces. Uit de grant zijn onder andere zonnepanelen en een mini graafmachine aangeschaft. Perea benadrukt dat vooral de graafmachine ondenkbaar is in het voorbereidingsproces naar het verbouwen van ananassen. Dit ananasbedrijf plant 12 ha ananas per jaar en heeft een maandelijkse productie, welke tussen de 2,5 en 3 ton ligt. Zij exporteert naar Frans-Gyuana, maar kan voorlopig niet in de behoefte voorzien.

Overheidsbijdrage

De overheid heeft een zeer belangrijke rol te vervullen, om de ananasindustrie tot deviezenverdiener te maken. Volgens Perea zouden de boeren allereerst moeten beschikken over een titel op hun grond. Daarnaast is het van eminent belang, dat er financiële middelen beleidsmatig naar de sector worden aangestuurd. De ananasboeren worden dan instaat gesteld om toegang te hebben tot goedkope kapitaal om de ananasproductie te stimuleren. Een andere belangrijke overheidsbijdrage zou volgens Perea ook zijn het invoeren van meststoffen tegen 0 tarief voor de ananasboeren ten behoeve van de productie, daar de meststoffen door de koersstijging duurder zijn geworden. Verder is het naar zeggen van Perea noodzakelijk dat de overheid kennis dichterbij de ananasboeren brengt. Het opzetten van onder andere trainingcentra specifiek voor ananasboeren is gewenst. “Ananasboeren moeten steeds bijgeschoold worden.” In het buitenland is men veel verder met de ananasteelt en dan is het voor Amea’s-directeur goed als buitenlandse deskundigen worden aangetrokken om de boeren te trainen en hun de juiste teeltmethoden bij te brengen. “Als je kwalitatieve ananas wil produceren om zo deviezen te genereren, dan zal je bekend moeten zijn met de teelmethode volgens internationale standaarden.” Amea’s heeft haar eigen concultants vanuit Cosa Rica aangetrokken, die continue bezig zijn het project te begeleiden. Op hun instructies wordt het project dus uitgevoerd. Ook heeft Amea’s stappen gezet richting certificering. De visie van Amea Cashew & Pineapple Industries N.V voor 2025 is, om helemaal gereed te staan voor zowel de lokale als de buitelandse markt, waarbij het eigen lokale product kan worden verkocht dan wel geëxporteerd.