Basisgoederenlijst wordt uitgebreid met lokaal geproduceerde goederen

Basisgoederenlijst wordt uitgebreid met lokaal geproduceerde goederen

11-05-2021

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie  (EZ) is geruime tijd bezig met het basisgoederen project. Dit project heeft als doel de prijzen van basisgoederen betaalbaar en beheersbaar te houden. Daarnaast moet dit project ook de beschikbaarheid van deze goederen garanderen. Om gezonde voeding te stimuleren, zal de huidige basisgoederenlijst worden uitgebreid met lokaal geproduceerde goederen zoals groenten en fruit.

Om de lijst van zowel de geimporteerde en lokaal geproduceerde goederen samen te stellen, heeft minister Saskia Walden op 10 mei 2021 een interdepartementale commissie Basisgoederen ingesteld. In deze commissie zitten deskundigen van de ministeries van Volksgezondheid, Landbouw Veeteelt en Visserij, Sociale Zaken en Volkshuisvesting en het ministerie van EZ. De bewindsvrouw gaf de belangrijkheid van de diverse ministeries in de werkgroep aan en benadrukte dat de regering Santokhi-Brunswijk met de uitbreiding van de huidige basisgoederenlijst invulling geeft aan de roep vanuit de samenleving om de lijst te evalueren en uit te breiden. Tot slot wijst minister Walden erop, dat met de uitbreiding van de lijst met lokaal geproduceerde goederen het Ondernemerschap gestimuleerd wordt en krijgen telers van groenten en fruit de mogelijkheid om hun goederen vast te kunnen afzetten op de locale markt.