Boek inzake recht op privacy in de arbeidsrelatie in Suriname aan minister Walden aangeboden

Boek inzake recht op privacy in de arbeidsrelatie in Suriname aan minister Walden aangeboden

09-03-2021

Mevrouw Maitrie Chotoe, docent aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft haar pennevrucht getiteld “Het recht op privacy in de arbeidsrelatie in Suriname”,  op 9 maart 2021 aan minister Saskia Walden van EZ aangeboden.  Het aanbieden van het boek moet gezien worden als blijk van waardering voor de verleende medewerking vanuit het Ministerie tijdens haar onderzoek.

Chotoe heeft op 18 december 2020 haar promotie-onderzoek succesvol afgerond aan de Universiteit van Utrecht met als onderwerp dat de gelijknamige titel van het boek draagt. Dit proefschrift kan zeker als feedback dienen bij de behandeling van de ontwerpwet Bescherming Privacy en persoonsgegevens, die binnenkort in DNA zal plaatsvinden. Met het boek kan worden nagegaan, wat de rechtspositie van de werknemer is als ook wat het voor de werkgever betekent.

Minister Walden zegt het zeer op prijs te stellen, dat de schrijver zich heeft ingespannen voor het schrijven van dit boek. “Boeken zijn belangrijk voor referentie.” De inhoud zal volgens de EZ-minister zeker worden meegenomen bij informatie, die van toepassing is op met name Intellectuele Eigendommen. Het is volgens de bewindsvrouw van eminent belang om te weten, dat je informatie veilig is in de handen van derden. Hierbij is vertrouwen nodig. Het ministerie zal zeker gebruik maken van de aangeboden ondersteuning, welke door de schrijfster is geboden.