BUNDELING ONDERNEMERS NOODZAKELIJK VOOR VERWERVEN VAN INTERNATIONALE FONDSEN

BUNDELING ONDERNEMERS NOODZAKELIJK VOOR VERWERVEN VAN INTERNATIONALE FONDSEN

05-05-2021

Vanwege de huidige Covid pandemie derven vooral de Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s) inkomsten. Minister Saskia Walden van EZ erkende dit tijdens een kennismakingsbezoek van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS) op dinsdag 4 mei 2021. De minister bemoedigde de ondernemers om juist met de schaarse middelen, mogelijkheden te creëren welke zullen moeten leiden tot werkverschaffing. Ook is ze de mening toegedaan, dat er betere condities geschapen moeten worden om het ondernemersklimaat te verbeteren. Verder is het  belangrijk, dat ondernemers zich gaan bundelen en samen gaan werken om zo voordelen te trekken uit beschikbare internationale fondsen.

Via het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) zullen de bedrijven en ondernemers te allen tijde de nodige ondersteuning hierbij krijgen. Tijdens deze bijeenkomst heeft de minister ook een uiteenzetting gegeven over de 3 directoraten en hun specifieke beleidsgebieden. Ook ging de bewindsvrouw onder ander in op het verbeteren van de “ease of doing business”, wet op de jaarrekening, ratificatie van de EPA en barrières op het gebied van de export.

AKMOS-voorzitter, Harry Soekhlal zei heel blij te zijn met de uitnodiging van de minister. De Associatie kijkt ook uit naar trainingen en begeleiding voor ondernemers met het oog op de opkomende olie en gasindustrie.Beide actoren blikken terug op een vruchtbaar gesprek en kijken uit naar de voorzetting van een goede samenwerking.