Consumenten milieubewuster maken voor herstel ecosysteem

05-06-2021

Bij de herdenking van Wereld milieu dag op 5 juni, wordt dit jaar aandacht besteed aan het herstel van het Ecosysteem. Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) met name de afdeling Consumentenzaken  is in maart dit jaar gestart met een bewustwordingscampagne om consumenten te informeren over de negatieve gevolgen van onder andere plastic, dat een zekere impact heeft op onze ecosystemen en het milieu.

Er vindt lokaal en internationaal vervuiling van het milieu plaats en het vormt een bedreiging voor de gezondheid van de mens. Om het probleem van plastic en styrofoam aan te pakken in Suriname, heeft het ministerie van EZ een importstop van styrofoam ingesteld. In de eerste fase heeft het Ministerie foamverpakkingen zoals portiebakken, soepbakjes, koffiebekers en borden verboden. In de tweede fase zullen single use plastics, zoals plastic handzakken en plastic eierenrekken verboden worden. Het Ministerie is momenteel bezig met het maken van beleid rond de implementatie van de tweede fase.  Consumenten worden in deze  periode via socialmedia en gov tv middels verschillende tips  milieubewuster gemaakt.

Jaarlijks wordt op 5 juni Wereld milieu dag herdacht. Deze dag is sinds 1974 door de Verenigde Naties ingesteld, waarbij er over de hele wereld activiteiten worden georganiseerd om mensen bewuster te maken van de belangrijkheid van het milieu.  Met het thema van dit jaar wordt het belang van milieuherstel en bescherming van ecosystemen benadrukt.

Een ecosysteem is een functionele eenheid van planten, dieren en micro-organismen en de omgeving waarin ze leven. Er zijn natuurlijke ecosystemen zoals woestijnen, meren, oceanen, bossen, moerassen en kunstmatige ecosystemen, zoals landbouwgebieden. Belangrijke directe oorzaken voor het verlies van biodiversiteit zijn de conversie van natuurlijke ecosystemen zoals ontbossing en het droogleggen van moerassen, over benutting van diersoorten zoals overbevissing, de introductie van exotische soorten, die inheemse soorten verdringen, vervuiling en klimaatverandering.