DNA Vaste commissie EZ bespreekt actualiteiten met Minister Walden

DNA Vaste commissie EZ bespreekt actualiteiten met Minister Walden

12-03-2021

De vaste commissie van EZ in DNA, onder voorzitterschap van dhr. Shaam Binda, heeft enkele actuele zaken besproken met minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (MinEZ). Deze ontmoeting vond op 11maart 2021 op het Ministerie plaats. De directeuren van EZ, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, die ook tijdens de bespreking aanwezig waren, hebben elk kort aangegeven waarmee hun directoraten bezig zijn, de uitdagingen die ze hebben, welke projecten worden uitgevoerd en welke in de pijplijn zijn. Minister Walden heeft aangegeven, dat EZ openstaat voor een goede en efficiënte communicatie met de Vaste commissie en benadrukt dat het Ministerie altijd klaar staat om de commissie te informeren over zaken als daartoe de behoefte bestaat. Het ligt in de bedoeling, dat er meerdere ontmoetingen zullen plaatsvinden tussen beide partijen.