EZ analyseert prijzen in Paramaribo, Wanica, Para en Saramacca Prijzen vele producten hoger dan richtprijzen

15-07-2021

De afdeling Algemeen Economisch Beleid (AEB) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft eind juni 2021 een analyse gemaakt van de opgenomen winkelprijzen in vergelijking met de prijslijst van 31 Basis- en Strategische goederen. De analyse heeft betrekking op de districten Paramaribo, Wanica, Para en Saramacca.

Saramacca

Uit het onderzoek is gebleken, dat bij de prijsopname van 13 producten in een winkel in het district Saramacca, de prijzen van 6 van de producten lager lagen dan de door het Ministerie van EZ vastgestelde richtprijzen, terwijl bij 7 producten de prijzen hoger waren. Procentueel ligt dat tussen 1.63%-42.86%.

 

Para

In het district Para zijn er in 3 winkels prijsopnames uitgevoerd. Daarbij kan worden opgemerkt, dat van de 11 producten er bij 2 de prijzen lager waren dan de richtprijzen van EZ en bij 9 producten lagen de prijzen hoger ( tussen 2.45%-66.67%).

 

Wanica

Ten aanzien van het district Wanica zijn er gedurende de opnameperiode 13 winkels aangedaan. Bij de prijsopname van 11 winkels waren van 8 producten de opgenomen prijzen lager dan de door het Ministerie van EZ vastgestelde richtprijzen, terwijl bij 10 producten er sprake is van een hoger prijs. In procenten ligt het tussen de  2.01%-48.84%.. Opmerkelijk is, dat bij 'Groene Erwten' de opgenomen prijs in evenwicht was met de vastgestelde richtprijs van EZ.

Daarnaast zijn ook nog 2 andere winkels in het zelfde district aangedaan. Bij deze winkels is vastgesteld dat bij 3 van de 11 producten, de opgenomen prijzen lager waren dan richtprijzen van EZ, terwijl bij 8 producten er sprake is van een hogere prijs, wat tussen 1.16%-46.34% ligt.