EZ neemt grote partij illegale covidtesten in beslag

10-06-2021

Een gemengd team bestaande uit ambtenaren van de Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van EZ, Justitie en Politie en het BOG, heeft op 9 juni 2021 een grote partij illegale covidtesten in beslag genomen. Deze testen werden gewoon op daartoe onbevoegde locaties verkocht en wel zonder toestemming van het ministerie van Volksgezondheid (VG) en ook zonder enige vergunning van EZ.

Het komt geregeld voor, dat personen ertoe overgaan om zichzelf te testen en hun resultaten ook niet doorgeven, wat de situatie niet alleen zorgwekkender maakt, maar ook de volksgezondheid onnodig in gevaar brengt.

Aan personen, die zich schuldig maken aan dit soort praktijken zal streng worden opgetreden, omdat niet getolereerd zal worden dat onze gezondheidssituatie wordt verergerd.

Vermeldenswaard is, dat de covidtesten tot medische verbruiksartikelen behoort en dus voor de verkoop daarvan een vergunning nodig is. Aan de ieder, die dergelijke testen wenst te verkopen wordt een beroep gedaan om onherroepelijk contact op te nemen met de ministeries van VG en EZ voor de nodige toestemming.

Het onderzoek van de in beslag genomen covidtesten wordt voortgezet.