Grote partij illegale sigaretten in beslag genomen

Grote partij illegale sigaretten in beslag genomen

12-01-2021
Medewerkers van de Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van EZ en politiefunctionarissen hebben op vrijdag 8 januari 2021 in het district Commewijne, ressort Meerzorg een grote partij sigaretten afkomstig van smokkelwaar in beslag genomen. Ruim 3000 pakken sigaretten van de merken Tabacca, Three stars, Tradition, Capital, Oris, Director Originale maken deel uit van de in beslag genomen partij. Er is een proces -verbaal opgemaakt door de medewerkers van de ECD en zal een boete worden opgelegd door het Openbaar Ministerie aan de overtreder. De Wet Economische Delicten en de Wet tegengaan smokkelen zijn overtreden. Deze twee wetten zijn bedoeld om smokkelpraktijken tegen te gaan, waarbij boetes of gevangenis straffen kunnen worden opgelegd.
Burgers die informatie hebben over illegale praktijken mogen dit doorgeven via het nummer 1940 of er mag een whatsapp bericht worden gestuurd naar +5978530915. Er zal discreet worden omgegaan met uw informatie.