Local Content moet verder worden ontwikkeld

Local Content moet verder worden ontwikkeld

27-07-2021

Local Content moet verder worden ontwikkeld

Op het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft op maandag 26 Juli 2021 een onderhoud plaatsgevonden tussen minister Saskia Walden en de Alliantie van bedrijfslevenorganisaties. Tijdens het kennismakingsbezoek heeft de Alliantie met de minister van gedachten gewisseld over haar standpunt met betrekking tot “local content” en de samenwerkingsverbanden met multinationals. De bewindsvrouw is de mening toegedaan, dat “local content” naar een hoger niveau getild moet worden. Zij is voorstander, dat  Suriname “local content” ontwikkelt waarbij de CARICOM markt tot lokale afzet markt beschouwd wordt en dat de producten voldoen aan de eisen van deze markt. Vanuit de directoraten van EZ zullen diverse trajecten worden bewandeld om “local content” naar een hoger niveau te brengen.

Ook de heer Wilgo Bilkerdijk, vertegenwoordiger van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) zei tijdens deze bijeenkomst dat het belangrijk is dat “local content” inderdaad komt. Dit vanwege het feit dat het van grote waarde is voor de economische ontwikkeling van het land. Hierdoor kunnen lokale Kleine en Middelgrote ondernemingen (KMO’s) diensten aanbieden aan multinationals en de ruimte krijgen om te groeien. De samenwerkingsverbanden met de overheid en het bedrijfsleven zijn van eminent belang. De ASFA-voorzitter pleit er daarom voor dat er vanuit de overheid beleid wordt gemaakt op het stuk van “local content” waarbij de wetgeving versterkt wordt en investeerders beschermt worden. De organisatie is reeds met het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) bezig om standaarden vast te stellen.

Er is reeds een “local content”werkgroep waar de Alliantie en VSB zitting in hebben. Zij zullen een tijdlijn uitzetten, alsook een actieplan opstellen en die presenteren aan de minister van EZ.

In de Alliantie van bedrijfslevenorganisaties hebben onder andere zitting: de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), de Associatie van Kleine- en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), de Coöperatieve Vereniging Pluimveeboeren Suriname (CVPS), de Suriname Hospitality and Tourism Association (SHATA) en de Associatie van Binnenlandse Industriëlen (ABI).