Minister Walden bespreekt lopende projecten met Wereldbank

Minister Walden bespreekt lopende projecten met Wereldbank

15-01-2021
Daar het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (MinEZ) de counterpart is van de Wereldbank en bezig is met de voorbereiding van de implementatie van het Competitiveness and Sector Diversification project, heeft minister Saskia Walden op donderdag 14 Januari 2021 een zoom meeting gehad met verschillende specialisten van de Wereld Bank. Tijdens dit onderhoud heeft de minister haar team van adviseurs gepresenteerd en heeft van gedachten gewisseld over de voortzetting van de WB-projecten. Ook is er ingegaan op de projecten, die ons land in voorbereiding heeft bij de Bank alsook de beschikbare financiering. De bewindsvrouw en haar team hebben aangegeven op welke componenten van de WB-projecten het Ministerie zich de komende jaren zal richten. Zo zal er een actieplan uitgestippeld worden met als doel verbetering en ondersteuning te bieden aan Kleine en Middelgrote ondernemingen en het ondernemingsklimaat.
De meeting was er verder erop gericht uitvoerende instanties en andere betrokken partijen te begeleiden bij de verschillende projecten waarvoor de Wereld Bank de beschikbare financiering verstrekt. De WB specialisten hebben aangegeven “ready” te zijn om Suriname te begeleiden en te helpen met de diversificatie en groei van de economie. Zo is ondermeer ingegaan op de processen en procedures van procurement, ease of doing business en Investment growth.