Minister Walden en DC Bansi-Durga  bespreken prijscontrole project

Minister Walden en DC Bansi-Durga bespreken prijscontrole project

12-01-2021

Minister Saskia Walden van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische innovatie heeft op maandag 11 januari 2021 een onderhoud gehad met DC Sherin Bansi-Durga en het DNA lid Radjendrekoemar Debie van het district Saramacca. Tijdens dit onderhoud is er van gedachten gewisseld over de verder te nemen stappen van het pilotproject: Prijscontrole en prijsbewaking in het district Saramacca. De minister heeft aangegeven bestuursopzichters van diverse districten te zullen betrekken bij dit landelijk prijscontrole project. Zo zijn bestuursambtenaren van het district Saramacca op 6 januari 2021 geinformeerd door het Onderdirectoraat Interne markt en de afdeling Consumentenzaken van het Ministerie in de procedures van prijscontroles. Afgesproken is, dat er wekelijks 3 tot 4 bestuursambtenaren zullen worden ingezet om controle uit te oefenen op de basis- en strategische goederen. Na deze controle zullen de resultaten worden bekendgemaakt op de facebook pagina van het Burger Informatie Centrum (BIC) van Saramacca. Het project is reeds in drie ressorten uitgevoerd, waarbij er informatie van negen winkels op de Facebook pagina van BIC Saramacca is geplaatst. Verder zullen de bestuursambtenaren ook worden begeleid door de Economische Controle Dienst (ECD) in het veld.

De bewindsvrouw is van mening, dat het project tot voorbeeld kan dienen voor de andere districten en dat er meerdere trainingen gegeven zullen worden aan de bestuursambtenaren, zodat ook het aspect van vervallen producten kan worden aangepakt. Ten aanzien van de richtprijzen van de basis- en strategische goederen zal binnenkort via informatie filmpjes meer informatie worden verstrekt aan de gemeenschap. Ook zal de lijst van richtprijzen van de groot handelaren worden gepubliceerd.