Nacontroles belangrijk bij werkzaamheden ECD

17-08-2021

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft in de afgelopen week, vanaf 10 augustus  tot en met 13 augustus 2021 nacontrole werkzaamheden uitgevoerd te Paramaribo-Noord, Commewijne, Wanica en de ressorten Beekhuizen en Paramaribo Centrum (Friman Gron). De nacontrole is belangrijk, om na te kunnen gaan als de winkeliers zich hebben gehouden aan de wettelijke regelingen na de reguliere controles. Tijdens de nacontroles kan de onderzoeksambtenaar van de ECD controleren of de winkelier zich heeft gehouden aan de gemaakte afspraken, zoals het aanbrengen van prijzen op de goederen, het verwijderen van vervallen producten en of het schoonmaken van de winkelruimtes. In sommige gevallen is het ook nodig dat de winkelier aankoopbonnen, die niet overlegd konden worden tijdens de reguliere controles opzoekt en deze dan tijdens de nacontroles aantoont.

In het district Commewijne, ressort Meerzorg zijn er tijdens de controlewerkzaamheden overtredingen geconstateerd zoals geen prijsaanduidingen op verschillende goederen. Bij een supermarkt op de hoek van de Risanweg en Lust en Rustweg serie A, is er geen prijsaanduiding op verschillende goederen geconstateerd. Er zijn hier ook illegale sigaretten in beslag genomen. Er is een proces-verbaal opgemaakt tegen de twee supermarkten vanwege geen prijsaanduidingen.

Consumenten en ondernemers kunnen snel en makkelijk hun klachten indienen via het verkort nummer 1940 of WhatsApp nummer +5978530915.