Ondernemingen moeten veiligheid werknemers op werkplek garanderen

28-04-2021

Gelet op de wereldwijde Covid pandemie is het van eminent belang, dat de veiligheid en gezondheid van werknemers binnen de verschillende ondernemingen meer dan ooit wordt gegarandeerd. Dit benadrukt het directoraat Ondernemerschap van het ministerie van EZ bij de herdenking van internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk.

28 april is door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) uitgeroepen als jaarlijkse internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk. De werelddag focust op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Dit jaar is het thema: 'Anticipeer op crises, bereid je voor en reageer op crises - Investeer nu in veerkrachtige systemen voor veiligheid en gezondheid op het werk'

De COVID-19 pandemie stelt regeringen, werkgevers, werkenden en de rest van de bevolking voor nieuwe en onvoorspelbare opdrachten door de impact van het virus. De Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk 2021 richt zich dan ook op het versterken van bedrijfsveiligheid en -gezondheid systemen om huidige en toekomstige crises het hoofd te kunnen bieden.

EZ voorzieningen

Ook op het ministerie van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie  (EZ) worden er maatregelen getroffen om de besmetting van het Covid-19 virus te voorkomen. Er wordt zoveel als mogelijk van huis uit gewerkt. Het personeel werkt in roulatieverband, zodat er niet te veel personen zich tegelijkertijd in de kantoren bevinden. Ook worden de vergaderingen aan het werk zoveel als mogelijk via zoom bijgewoond. Het personeel dat fysiek aan het werk moet zijn, moet bij het binnentreden haar temperatuur laten opmeten, handen ontsmetten, zich registreren in een daarvoor bestemde cahier en haar mond-en neusbedekking blijven aandoen. Op diverse plekken zijn er handsanitizers geplaatst om de handen zoveel als mogelijk te ontsmetten gedurende de dag. De interieur verzorgsters moeten ervoor zorgdragen, dat de deurhendels zoveel als mogelijk ontsmet worden. Het belang van de gezondheid van het personeel wordt middels deze maatregelen benadrukt. Dit, zodat de productiviteit van het personeel wordt gewaarborgd en de dienstverlening naar de Surinaamse gemeenschap geen nadelige gevolgen ondervindt.