Regering toont met SCSD-project toewijding aan duurzame economische groei

Regering toont met SCSD-project toewijding aan duurzame economische groei

11-05-2021

President Chandrikapersad Santokhi zegt dat met het geven van het startsein van de Suriname Competitiveness  and Sector Diversification project (SCSD) de regering haar toewijding toont  aan een duurzame economische  groei , die de basis is van welvaart en welzijn voor alle Surinamers.

Met het SCSD-project worden er volgens het staatshoofd drie belangrijke doelen nagestreefd namelijk: versterking van de private- en publieke sector en de daarbij horende instituten, die onze concurrentie vermogen moeten verbeteren. Ten tweede om in de regio als internationaal ons concurrentie vermogen te verbeteren en ten derde diversifiëren van de economie door stimulans te bieden aan de Surinaamse economie alsmede werkgelegenheid te creëren. Samen met de Wereldbank zal de regering Santhoki - Brunswijk uitvoering geven aan het SCSD-project, dat als doel heeft activiteiten te ontplooien en te financieren ter ondersteuning en verbetering van overheidsactiviteiten, vergroting van het concurrentievermogen in de mijnbouw, agribusiness en toerisme sector.

Ook de  kleine en middelgrote bedrijven (KMO’s) zullen uit monden van de president een belangrijke rol spelen. Naar zeggen van de Wereldbank creëert  deze sector nieuwe banen, stimuleert de concurrentie, exportgroei, innovatie en technologie. Voorts merkte de president op, dat ondernemerschap en innovatie de factoren zijn, die landen in de wereld in staat gesteld hebben om hogere ontwikkelingsstadia te bereiken zelfs na een diepe economische crisis. In het regeerakkoord 2020-2025 is opgenomen, dat de overheid een belangrijke rol heeft te vervullen in de economie, door het scheppen van de juiste voorwaarden voor productie. Dit betekent volgens het staatshoofd een faciliterend en randvoorwaarden scheppend beleid, waardoor de private sector zich sterker kan ontwikkelen en zo werkgelegenheid kan worden gecreëerd. Het SCSD-project wordt uitgevoerd door de ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ)