SAB bespreekt uitbreidingsplannen met minister Walden

SAB bespreekt uitbreidingsplannen met minister Walden

19-05-2021
Minister Saskia Walden van het ministerie Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft samen met de directeur Technologische Innovatie, Rafiq Ilahi en directeur Ondernemerschap, Magubane Poetisi een bedrijfsbezoek gebracht aan de Suriname Alcoholic Beverages N.V.(SAB). Tijdens het bezoek op 18 mei 2021, hebben de heer Steven Ma Ajong CEO van SAB en de Supply Chain Manager mevrouw Karen Wong Fong Sang een presentatie verzorgd aan de EZ-delegatie. Middels deze presentatie is een beeld gegeven over de bedrijfsvoering en de plannen voor uitbreiding van de fabriek. Tijdens de presentatie is verder duidelijk naar voren gekomen welke bijdrage SAB heeft geleverd sedert de uitbraak van Covid-19 is ons land. Het bedrijf zorgt namelijk voor alcohol en hand sanitizers aan het ministerie van Volksgezondheid, Covid-19 testing centers, ziekenhuizen en tehuizen. Behalve het fabriceren van alcohol stelt het SAB haar ruimte ook ter beschikking voor het houden van diverse evenementen. Het bedrijf bestaat al 55 jaar en hoopt de plantage Mariƫnburg weer tot bloei te brengen door het op te knappen voor toeristische doeleinden, zodat het ook een bijdrage kan leveren aan de economie van Suriname.
De bewindsvrouw was zeer onder de indruk van het geen dat gepresenteerd is. Het Ministerie zal samen met de leiding van SAB werken aan het realiseren van de door de fabriek gestelde doelen. Na de presentatie heeft de delegatie van EZ een rondleiding gehad door de fabriek.