SCSD-project moet ondernemers- en en investeringsklimaat in Suriname verbeteren

SCSD-project moet ondernemers- en en investeringsklimaat in Suriname verbeteren

11-05-2021

Om het ondememers-en investeringsklimaat in Suriname te verbeteren, in het bijzonder in de sectoren betreffende de mijnbouw, landbouw en toerisme sector, is het Suriname Competitiveness and Sector Diversification (SCSD) Project gelanceerd. Dit project is gefinancierd door de Wereld Bank en bestaat uit 3 componenten,  die worden uitgevoerd door de ministeries van Economische zaken, Ondememerschap en Technologische Innovatie (EZ) en Natuurlijke Hulpbronnen (NH).

Voor de uitvoering van component 1 “het versterken van de Mijnbouw sector” is het ministerie van NH belast. Voor component 2 welke  zich richt op onder andere de investeringen in de Kleine en Middelgrote ondernemingen (KMO’s) is het ministerie van EZ verantwoordelijk. Component 3 dat gericht is op projectmanagement en evaluatie, zal door beide ministeries worden uitgevoerd.

Bij de lancering van het SCSD-project op maandag 10 mei 2021 kwamen diverse sprekers, waaronder de ministers van NH en EZ als president Chandrikapersad Santokhi aan het woord. NH-minister David Abiamofo wees in zijn toespraak erop, dat het ministerie van NH met dit project een modern Delfstoffeninstituut wens op te zetten voor een beter beheer van onze delfstoffen.  Het hoofddoel van het Delfstoffeninstituut zal zijn: het bevorderen, coördineren, reguleren, monitoren en inspecteren van  de activiteiten in de mijnbouw sector. De delfstoffen sector zal volgens de NH-minister maximaal worden ingezet voor de duurzame ontwikkeling van Suriname.

Mogelijkheden, beperkingen en oplossingen

Minister Saskia Walden van EZ, benadrukte dat met het lanceren van het SCSD-project, het traject zal worden ingezet ter verbetering van ons concurrentie vermogen en diversificering van onze  economie. De bewindsvrouw refereert naar een analyse van de Wereldbank met betrekking tot mogelijkheden, beperkingen als oplossingen die de economie van Suriname heeft. Zo kan worden gesteld, dat Suriname wat de mogelijkheden betreft een land is, dat rijk is aan natuurlijke hulpbronnen, maar ook aan cultuur, stad en landschap, welke aantrekkelijk is voor toerisme. Ook in de Mijnbouw sector zijn er heel veel mogelijkheden geconstateerd, die meer inkomsten kunnen genereren voor ons land en duurzame ontwikkeling kunnen bewerkstelligen ter versterking van onze economie. Verder schijnt er potentie te zijn in agribusiness.

Ten aanzien van de beperkingen, geeft de analyse van de WB aan, dat verandering moet komen op het gebied van de Wet en regelgeving alsook de handhaving hiervan. De capaciteitstekorten op het managementgebied van bedrijven, beperking in het investeringsklimaat (ease of doing business) en generbalans, waarbij vrouwen minder toegang hebben tot financiering, kunnen ook tot de beperkingen gerekend worden.

Naast deze beperkingen zijn er ook oplossingen aangedragen. In dit kader is het hebben van goed bestuur binnen de regering en bedrijfsleven een vereiste. Verder moeten er mogelijkheden gecreëerd worden om te exporteren. Minister Walden deelde in dit kader mee, dat het ministerie van EZ thans een handleiding heeft voor export procedures. Daarnaast is met het opzetten van een exportdesk in voorbereiding, zodat ondernemers, die nog niet exporteren, hun weg kunnen vinden naar de exportmarkt en degenen, die reeds exporteren, ondersteuning kunnen krijgen om hun afzet te verruimen.

Vermeldenswaard is dat het SCSD-project in totaal USD 23 miljoen bedraagt waarvan USD 14,5 miljoen volgens minister Walden besteed zal worden aan het verbeteren van de waardeketen in Public, Private Partnership verband. De vrouwelijke ondernemers werden door de minister bemoedigd om hun bedrijfsidee verder te ontwikkelen, daar een deel van het bedrag speciaal aan vrouwelijke ondernemers zal worden besteed. Tot slot gaf minister Walden haar gehoor mee, dat door samen te werken de productiviteit van ons land kan worden verhoogd als ook de potentie voor welvaart en welzijn van alle Surinamers.