Wereld Consumentenrechtendag 2021: Aandacht voor plastic vervuiling

Wereld Consumentenrechtendag 2021: Aandacht voor plastic vervuiling

15-03-2021

Plastic is een zeer nuttig materiaal in ons dagelijks leven, maar het gebruik van plastic en de productie hiervan, met name plastic voor eenmalig gebruik, zijn uit de hand gelopen. Dit heeft negatieve gevolgen voor onze ecosystemen en het milieu. Er vindt vervuiling van lokale en internationale milieu plaats en het vormt een bedreiging voor de gezondheid van de mens.

Jaarlijks wordt op 15 maart Wereld consumentenrechtendag (WCRD) herdacht. Elk jaar wordt door Consumers International, de internationale consumentenorganisatie het thema vastgesteld voor Wereld Consumentenrechten dag. Het thema voor dit jaar is ‘Tackling Plastic pollution, aanpak van plastic vervuiling’. Lidlanden van Consumers International organiseren in hun land bewustwordingscampagnes gerelateerd aan dit thema. De afdeling Consumentenzaken van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) organiseert dit jaar voor de negende keer een bewustwordingscampagne rond Wereld Consumentenrechtendag. De launch van de bewustwordingsactiviteiten heeft vandaag plaatsgevonden op EZ samen met de Consumentenkring en Suresur. Tijdens de launch heeft minister Saskia Walden ondermeer aangehaald, dat alle consumenten rechten hebben, maar ook plichten. Consumenten moeten hun consumptief gedrag aanpassen. In samenwerking met de stakeholders zullen er in de komende periode activiteiten worden gehouden.

Informatieverstrekking naar consumenten middels posters, flyers en folders in de verschillende districten, informatiesessies aan stakeholders, waarbij deskundigen zullen ingaan op het thema van dit jaar. Een infomercial gerelateerd aan het thema en een paneldiscussie met stakeholders zijn enkele hiervan.

Om het probleem van plastic en styrofoam aan te pakken in Suriname, heeft het ministerie van EZ een importstop van styrofoam ingesteld. In de afgelopen periode is geconstateerd dat consumenten en de horecasector grotendeels zijn overgestapt op het gebruik van biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal. Dit is gebleken uit controlewerkzaamheden van EZ. In de eerste fase heeft het Ministerie foamverpakkingen zoals portiebakken, soepbakjes, koffiebekers en borden verboden. In de tweede fase zullen single use plastics, zoals plastic handzakken en plastic eierenrekken verboden worden. Hierdoor wordt een milieuvriendelijke consumentengedrag in Suriname gestimuleerd. Het ministerie van EZ roept de samenleving op om verantwoord om te gaan met hun plastic afval en deze zoveel als mogelijk aan te bieden bij de verzamelpunten in de verschillende districten voor het recyclen.