Donaghy Malone

Directeur | Directeur Industrie

Directoraat Industrie
Het ontwikkelen en monitoren alsook faciliteren van het beleids gebied Industrie met de focus op;
Intellectuele eigendommen
Ondernemerschap (SME’s voornamelijk)
Industrie
Zonering
Waardeketen ontwikkeling
Het nauw samenwerken met de private sectors en stimuleren van Industriele Clusters
Het facilteren van Acces to finance aan ondernemerschap (KMO Unit)
Afzet markten aanboren voor locale ondernemers en stimuleren van locale productie
Capaciteits versterking voor zowel de publieke als private sector