Vincent Fernandes

Wnd. Onderdirecteur | Marktbeheersing

TAKEN ONDERDIRECTORAAT MARKTBEHEERSING

  • Het zorgen voor een gezonde concurrentie binnen de Surinaamse economie en het opzetten van structuren ten  behoeve van deze functie;
  • Het beschermen van de consument middels het op een hoger niveau brengen van de consumentenbeweging en  zorgen voor de wetgeving op dit gebied;
  • Het toezien op de naleving van wetgeving binnen de interne markt o.a.: op het gebied van economische delicten, consumentenbescherming, mededinging;
  • Het waarborgen van adequate kwaliteit infrastructuur van het productie proces t.b.v. de producent en consument.
  • Het beheersen van de kosten van levensonderhoud en het toezicht op handels-, industriële- en dienstverlenende activiteiten;
  • Het monitoren en bevorderen van het concurrentievermogen, het een en ander in samenwerking met de daarvoor aanmerking komende ministeries.

 

Het onder directoraat Marktbeheersing omvat de volgende beleidsgebieden:

  1. Consumentenbescherming
  2. Mededinging
  3. Nationaal Kwaliteit Infrastructuur
  4. Markt Surveillance

Ad 1: Consumentenbescherming

Per 1 februari 2013 is de afdeling Consumentenzaken op het Ministerie van Handel en Industrie ingesteld onder leiding van Mw. Daniella Sumter.  De afdeling Consumentenzaken is onderverdeeld in 5 (vijf)units t.w.:

De unit Juridische Eenheid, met als coördinator  mr. GraciëllaChin-A-Foeng-Hardjopawiro. De Juridische Eenheid is verantwoordelijk voor het juridisch adviseren van de leiding en tevens adviezen geven bij klachten afhandeling binnen de afdeling Consumentenzaken  m.b.t. wettelijke aspecten (juridische stappen t.a.v. consumenten kwesties en de toepassing van de bestaande wetten) en het formuleren van beleid en regels ter optimalisering van consumentenbescherming

De unit Consumentenbescherming en begeleiding, met als coördinator mr. Arti Chirmoti.Deze unit vormt de kern van de afdeling Consumentenzaken en is verantwoordelijk voor het bevorderen van interactie met consumenten en het ontvangen, onderzoeken en afhandelen van klachten en houdt toezicht op de algemene handhaving van wetten van de consument.

De unit Onderzoek en Projectmanagement, met als coördinator drs. Vincent Fernandes. Deze unit verzamelt data en doet onderzoek naar nieuwe trends in consumentengedrag, handelspraktijken en de ontwikkelingen met betrekking tot goederen en diensten. Dit is van belang  voor de bevordering van de bescherming van de consument in Suriname.

 

De unit Public Relations en Awareness

Deze unit is verantwoordelijk voor voorlichting naar consumenten toe t.a.v. zijn rechten en verantwoordelijkheden als consument. De voorlichting en consumenteneducatie is  afgeleid en gebaseerd op basis van de acht fundamentele rechten en verantwoordelijkheden van de consument die zijn vastgesteld door de Verenigde naties.

 

De unit Automatisering.

Deze unit is belast met de ondersteuning van de andere units m.b.t. het aanwenden van technische middelen, websites, database en het ontwerpen van voorlichtingsmateriaal.

 

Ad 2: Mededinging

Het mededingingsbeleid valt onder het onder directoraat Marktbeheersing. Middels dit beleid wordt de toezicht en naleving op de regelgeving m.b.t. mededinging gewaarborgd. Verder wordt sterke concurrentie en het beschermen van consumenten tegen concurrentieverstorende fusies en zakelijke praktijken bevorderd.

3:  Nationaal Kwaliteit Infrastructuur 

Het onder directoraat Marktbeheersing is verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteitsinfrastructuur in Suriname en de veiligheid van producten. Verder is het onder directoraat Marktbeheersing ook verantwoordelijk voor het versterken van de industriële en exportcapaciteit van Surinaamse producenten, zodat deze producenten de kwaliteit van hun producten kunnen verbeteren en daardoor (gemakkelijker) toegang kunnen krijgen tot externe markten.

 

Ad 4:  Markt Surveillance 

Marketsurveillance is één van de kerntaken van het onder directoraat Marktbeheersing, zodat ondernemingen de mogelijkheid hebben om zich te certificeren en te zorgen dat er wordt voldaan aan bepaalde standaarden. Dit kan na verificatie worden vastgesteld bij controle ter plekke (in de onderneming) en wanneer er consumentenklachten zijn (het  product is reeds in de markt).

 

 www.facebook.com/Consumentenzaken/

Klachtennummer:1940

Coza whatsapp: 8586256