Donaghy Malone

Wnd. Onderdirecteur | Ondernemerschap

Een van de belangrijkste speerpunten van de Surinaamse regering is het stimuleren van ondernemerschap, waarbij de nadruk ligt op de groep van kleine en middelgrote ondernemers, de zogenaamde kmo-groep. Doel van het stimuleren van deze groep is het vergroten van de eigen Surinaamse productie waarbij een bijkomstig effect is dat dit de druk op het ambtenarenapparaat kan verkleinen. Het beleid voor het stimuleren van ondernemerschap is ondergebracht bij het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), bij het onderdirectoraat Ondernemerschap en de Ondernemersdesk

Behalve het verstrekken van informatie over wat er allemaal komt kijken bij het ondernemerschap, verzorgt het ministerie trainingen over ondernemerschap en meer specifiek over het schrijven van bedrijfsplannen. Een ander belangrijke zaak waar het ministerie aan werkt is het zorgen voor voldoende financieringsmogelijkheden voor startende ondernemers. Vooral voor ondernemers die onvoldoende onderpand hebben, is het lastig om bij lokale banken geld te lenen. Dankzij de inspanning van het ministerie en het KMO-fonds zijn er sinds maart 2019 afspraken gemaakt met lokale banken die bereid zijn toch een lening te verstrekken tegen een aantrekkelijke rente. Dit is mogelijk omdat het KMO-fonds samenwerkt met het Garantiefonds. Hierdoor is het risico voor de bank kleiner geworden. Financiering voor een grote groep kleine en middelgrote ondernemers is hierdoor beter bereikbaar worden. Dit zal een positief effect hebben op de economische bedrijvigheid in Suriname.

 

www.facebook.com/odesk.sr/