Over Ministerie

Het Ministerie


Het Ministerie van Handel,Industrie en Toerisme kent een aantal expliciete taakstellingen die bij wet (Besluit Taakomschrijving Departementen van 10 oktober 1991) zijn vastgesteld.

Deze zijn:

  • de bevordering van de binnen- en buitenlandse handel waaronder het import- en exportbeleid, het één en ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende Ministeries;
  • de aangelegenheden van handelspolitieke aard en het verlenen van invoer-, uitvoer- en deviezenvergunningen, voor zover deze niet in strijd zijn met de handelsliberalisatie, het één en ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende Ministeries;
  • het beleid inzake beheersing van de kosten van levensonderhoud en het toezicht op handels-,industriële- en dienstverlenende activiteiten;
  • de vaststelling en beheersing van de controle op prijzen, alsmede op de kwaliteitsnormen, het één en ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende Ministeries;
  • het industriebeleid en de bevordering van de industriële sektor, met de nadruk op de exportgerichtheid van deze sektor;
  • het ijkwezen en de waarborg van het gehalte van al dan niet bewerkt goud en zilver;
  • het beleid ten aanzien van de bevordering van de ambachtelijke industrieën.