HI&T gaat import en gebruik foam verbieden

HI&T gaat import en gebruik foam verbieden

23-05-2019

Het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme zal per 1 mei 2019 een importverbod voor styrofoam invoeren. Dit gebeurt in overleg met relevante stakeholders Het importverbod zal gelden voor etensbakjes, borden, drinkbekers, vlees-en groentetrays, en piepschuim dat vervaardigd is uit geëxpandeerde kunststof (styrofoam). Er komt een overgangsperiode van zes maanden. Hiermee komt het ministerie tegemoet aan importeurs en producenten die voorraden hebben liggen of bestellingen die al onderweg zijn. Per 1 november 2019 zal het algehele verbod op het gebruik van styrofoam binnen de voedselindustrie van kracht worden.

De reden voor het verbod is, dat het gebruik van foam in de voedselindustrie grote gevolgen heeft voor de volksgezondheid en het milieu. De veelvuldige dumping van foam veroorzaakt niet alleen vervuiling van het milieu door verstopte lozingen, maar er is ook sprake van visuele vervuiling. Dit heeft een nadelig effect op toerisme- en recreatie- activiteiten en heeft daarmee nadelige gevolgen voor de economie. Daar komt bij dat de kosten voor het verwijderen van alle wegwerpbakjes van foam uit het milieu, waarschijnlijk hoger zijn dan de kosten om te voorkomen dat deze bakjes in het milieu terechtkomen. Het ministerie werkt samen met het bedrijfsleven aan de productie en het op de markt brengen van alternatieve verpakkingsmaterialen, onder andere materiaal dat biologisch afbreekbaar is.
Om de gehele samenleving van op de hoogte te brengen van het verbod en de gezondheidsrisico’s, zal er een bewustwordingscampagne gestart worden. Voor betrokkenen zoals bedrijven uit de voedselindustrie zullen er op verschillende momenten bijeenkomsten gehouden worden voor overleg.

Risico’s en nadelen van styrofoam
Naast eerder genoemde nadelen kan de foam ook gevolgen hebben voor de volksgezondheid omdat vissen de micro-afvalstukjes op kunnen nemen waardoor de foam en andere plastics in de voedselketen kunnen komen. 
Een ander gevaar voor de volksgezondheid is dat bepaalde gevaarlijke stoffen, zoals de bekende kankerverwekkende stoffen benzeen en styreen, vrijkomen wanneer voedsel boven 75 graden Celsius wordt opgeslagen in verpakkingsmateriaal van foam.
Een ander nadeel is dat rioleringen en waterwegen verstopt raken door de bakjes. Ook kunnen ze een broedplaats vormen voor muskieten waardoor een verhoogd risico ontstaat voor de overdracht van ziekten zoals malaria en dengue.