Honderden kinderen trotseren regen voor Nationale Kinderdagviering

Honderden kinderen trotseren regen voor Nationale Kinderdagviering

06-12-2019

De zware regen heeft honderden kinderen niet tegengehouden om de eerste Nationale Kinderdag te komen vieren op het Onafhankelijkheidsplein. Ze waren in grote getalen aanwezig om gezamenlijk mee te doen aan diverse spelen onder leiding van de sportleiders van het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Ook konden ze zich vermaken met onder andere de springkussens en ballenbakken die speciaal voor op hun op het plein geplaatst waren. Ook hebben ze zichtbaar genoten van de diverse artiesten en een brassband. Het thema van dit evenement is “Elk kind is goud waard” en is georganiseerd door een interdepartementale commissie bestaande uit leden van de ministeries van: Sport- en Jeugdzaken, Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Onderwijs Wetenschap en Cultuur en Handel Industrie en Toerisme ondersteunt door het Districtscommissariaat Paramaribo Noord -Oost. De opening van deze Kinderdagviering werd verricht door de heer Melvin Bouva, vice voorzitter van het parlement, die assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons vertegenwoordigde. Als boodschap gaf hij de aanwezigen mee, dat het belangrijk is te beseffen dat als iets goud waard is, het betekent dat het waardevol is en dat er goed en zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Als slot gaf de vicevoorzitter de kinderen mee volledig te genieten van hun dag.
Op het kerkplein waren er ook diverse optredens van artiesten zoals, Cyrill, Thekisha, The Gheto Crew en Pschyco. De kinderen deden vooral spontaan mee met de artiest Cyriel van de more love band, die op een heel creatieve wijze de kinderen bezig hield. Speciaal voor de kinderen was er gratis drank en waren er ook leuke cadeautjes. Ook was er een demonstratie van een brassband onder leiding van de heer Wip. De United Nations Sustainable Devolpment Goals (UN SDG) jeugdambasadeurs, Sivern Hammen en Charmain Pansa waren ook aanwezig en spraken de jongeren ook toe. Pansa benadrukte dat de jeugdambassadeurs jongeren zijn, die voor andere jongeren opkomen en als een brug fungeren tussen jongeren en de regering. Hammen wees de jongeren erop, dat zij later van de ouderen moeten overnemen en hij bemoedigde ze om aandacht aan elkaar te schenken en elkander lief te hebben.
Ook in de congreshal konden met name de kinderen van tehuizen en sociale instellingen zich goed vermaken. Zij werden toegesproken door minister Andre Misiekaba van Sociale Zaken, die hen complimenteerden met de woorden “Niemand kan jullie verkopen, jullie hebben een hoge waarde en jullie zijn goud waard.” De kinderen waren ook heel blij met de boodschap van de jeugdambassadeurs, Sivern Hammen en Charmain Pansa. Zij gaven de kinderen mee van als ze iets hebben te bespreken en of iets bij de regering willen deponeren het via hen kan. “Wij zijn voor de jeugd daarom heten wij jeugdambassadeurs.” Verder konden de kinderen de benen flink losgooien tijdens het optreden van the Mystikalz, en konden ze meedoen aan een aantal attracties. Er was volop eten, drank, schaafijs, popcorn en suikerspin voor de kinderen. Al met al kan gesproken worden over een geslaagde Nationale Kinderdagviering.