Hydroponic trainingen gegeven in Commewijne

Hydroponic trainingen gegeven in Commewijne

14-11-2019

De HIT-dependance van Commewijne heeft in samenwerking met Sur.Organic & Hydro Crops onlangs een hydroponic training gegeven. De training was onder leiding van Erwin Wongsodjiwo, die gespecialeerd is in Hydroponics trainingen. Plantvermeerdering is één van de onderwerpen, die behandeld is geworden. De training werd gehouden in de vergaderzaal van het Districts Commissariaat. De participanten die hebben deelgenomen aan de traning kwamen uit Wanica,Commewijne en Paramaribo.

Volgens dhr. Wongsodjiwo  is hydroponic een nieuwe teelt techniek. Een belangrijk voordeel van hydroponic is dat de telers zich bij aanhoudende regens niet druk hoeven te maken over wateroverlast. Bij deze vorm van landbouwproductie is het juist zo dat er regenwater in tanks wordt opgeslagen, daar het regenwater goed is voor het zuurgehalte. Er is alleen sprake van biologische producten.

Vervolgens wees hij erop, dat de kleine ondernemers zich ook kunnen specialiceren in Hydroponic. Voor een financiering kunnen ze bij het KMO unit wezen. Deze unit is een werkarm van HIT en is namelijk belast met het begeleiden van startende en doorstartende ondernemers. De ondernemers mogen een business plan indienen bij de KMO unit, die na het gecontroleerd te hebben, doorstuurt  naar de desbetreffende banken.

Sandra Gefferie, coödinater HIT- dependance Commewijnne wil nog meer trainingen verzorgen in het district Commewijne, omdat de participanten heel ethousiast waren. De participanten hebben na de training een certificaat ontvangen en worden verder begeleid.