Ministerie Handel, Industrie en Toerisme sluit het jaar 2019 af

Ministerie Handel, Industrie en Toerisme sluit het jaar 2019 af

30-12-2019

Minister Stephen Tsang heeft tijdens de afsluiting van het jaar 2019 tijdens een kort samenzijn met directie, staf en personeel van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, een korte terugblik gedaan op het jaar 2019. De minister wil een ieder bedanken voor alle inzet in het afgelopen jaar. Het Ministerie werkt aan de bemensing van al de dependances over het hele land. De bewindsman heeft ook gesproken over het nieuwe organogram, waarin er nu drie directeuren zijn te weten een directeur van Handel mvr Yvette Rokadji, de directeur van Toerisme mvr Rachel Koningsbloem en de directeur van Industire dhr. Donaghy Malone. Er zal in jaar 2020 ook hard gewerkt worden aan de HRM en de communicatie binnen het Ministerie. Verder wil minister Tsang voor de beƫindiging van zijn ministerschap de jubilarissen in het zonnetje zetten. De boodschap die hij mee gaf is, dat hij wil gaan voor continuiteit van het beleid. De mensen moeten bewust worden, dat het Ministerie niet alleen is voor de prijscontrole, maar ook voor de ondernemers. Om er kracht bij te zetten zullen er trainingen worden gegeven aan het personeel. Tot slot wenste de HIT-minister een ieder heel veel voorspoed en liefde voor het jaar 2020 toe.