Prijsaanduiding in SRD

Prijsaanduiding in SRD

04-06-2019

 

Middels deze, wordt uw dringende aandacht gevraagd voor het hierna volgende:

Het is het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme opgevallen dat het de laatste tijd vaker voorkomt dat bij het bieden van goederen en diensten aan de consument, de prijs van deze goederen en het tarief van deze diensten óf in de Surinaamse munteenheid, SRD óf in vreemde valuta wordt aangeduid.

Het ministerie wenst hierbij te benadrukken dat de prijs van elk product of dienst in SRD dient te worden aangeduid. Indien men de prijs van een goed of het tarief van de dienst in vreemde valuta aanduidt, dient naast deze aanduiding óók de SRD prijs /tarief te worden vermeld.

Verder wordt erop gewezen, dat de consument nimmer de verplichting mag worden opgelegd tot het betalen van een product of dienst in vreemde valuta, doch dient veeleer aan hem de keuze te worden gelaten deze in SRD of vreemde valuta te voldoen.

 

Paramaribo, 03 juni 2019

De Minister van Handel, Industrie en Toerisme