Certificaat uitreiking aan participanten “Eu labeling and packaging” training

Certificaat uitreiking aan participanten “Eu labeling and packaging” training

17-11-2021

Het Onderdirectoraat Interne Markt van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft van 7 tot en met 9 september en van 14 tot en met 16 september de training ‘EU labeling and packaging requirements for CARIFORUM Exporters’ georganiseerd. De training is vanwege de COVID-19 pandemie online verzorgd via Zoom. Het doel is om potentiële exporteurs naar de EU wegwijs te maken voor wat betreft hun verpakking en etiket. Vandaag op 17 november 2021 mochten de 34 participanten hun certificaat in ontvangst nemen. Vanwege de covid-19 maatregelen zijn de participanten in 3 groepen verdeeld. Indien er nog behoefte vanuit de samenleving bestaat over dit onderwerp, zal het Onderdirectoraat ervoor zorgdragen, dat de training herhaald wordt.