Enquête onderzoek

10-09-2021

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) i.s.m. de Commissie Basisgoederen doet een enquĂȘte onderzoek, waarbij wordt nagegaan in hoeverre de consument gebruik maakt van basis- en strategische goederen, waarvan de maximumprijzen worden vastgesteld en tweewekelijks worden gepubliceerd door EZ. Aan de consumenten, importeurs, producenten, winkeliers en organisaties wordt de mogelijkheid geboden om de lijst met basis- en strategische goederen uit te breiden. De informatie verkregen uit dit onderzoek zal worden gebruikt door de overheid om haar beleid met betrekking tot basis- en strategische goederen aan te scherpen. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.