Minister Walden leidt bespreking inzake implementatie CSME

Minister Walden leidt bespreking inzake implementatie CSME

02-09-2021

Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en  Technologische Innovatie (EZ) heeft op 30 augustus 2021 samen met haar staf een bijeenkomst georganiseerd met de Caricom Assistant Secretary-General (ASG) van het Directorate of Trade and Economic integration dhr. Joseph Cox en de staf van het CARICOM Secretariaat v.w.b. de implementatie van de CARICOM Single Market and Economy (CSME). Hierbij dient te worden vermeld, dat  het betreffend Ministerie van EZ binnen de lidstaten, de nationale CSME Focal Point is.

 

Het doel van deze bijeenkomst was om een beknopt overzicht te geven van te implementeren zaken die als prioriteiten zijn aangeduid, door de Conferentie van Staatshoofden van de CARICOM en om constructieve gesprekken daarover te voeren als ook over het concept actieplan dat daaruit is voortgekomen. Dit CSME implementatie-plan  is voortgekomen uit de tweeënvijftigste bijeenkomst van de Conferentie van de Raad voor Handel en Economische Ontwikkeling (COTED).

Deze bijeenkomst staat ook in het kader van uitkomsten van werkzaamheden  van het CARICOM Secretariaat die hierin moet resulteren om de implementatie van de CARICOM Interne Markt en Economie (CSME) te bevorderen. Verder is aandacht besteed aan het belang van efficiëntie in allerhande bedrijfsvoering als ook strategieën die ontwikkelingsgericht zijn voor diverse economische activiteiten.

 

In deze bijeenkomst heeft de bewindsvrouw Mw. Saskia Walden onder meer aangegeven grote waarde te hechten aan deze bespreking gezien het feit waarbij de COVID-19-pandemie de gehele wereld voor diverse uitdagingen  heeft geplaatst. Het bestuur van alle Landen in de wereld ziet zich heden ten dage geplaatst voor het noodzakelijk plegen van  aanpassingen in het uitvoeren van beleid als gevolg waarvan verschuivingen zich voltrekken in het maatschappelijkleven. In dit kader brengt zij naar voren dat de overheid van Suriname ook bezig is met een inventarisatie, die als doel heeft om te kijken naar maatschappelijke kwesties die dringende aandacht behoeven.

De minister legt de nadruk op het belang hiervan, door aan te geven dat alle stakeholders bij het integratieproces moeten worden betrokken, waaronder De Nationale Assemblée. Zij brengt naar voren dat de voornaamste rol die het Parlement hierin moet vervullen, is om de wettelijke basis te leggen, die voor de economische stabiliteit zal zorgdragen waardoor de handel tussen landen wordt verbeterd. Vervolgens gaf de Minister aan, dat één van de hoogste top prioriteiten van de Surinamse overheid is om te werken aan het welzijn van alle burgers en betere kansen voor hen te vinden. Ze besluit met het volgende te zeggen:

  • dat Suriname het huis van burgers is van diverse landen,
  • dat de Nationale Technische vergadering betreffende de CSME implementaie met diverse stakeholders, voor 10 september 2021 is gepland,
  • dat Suriname zich volledig aan de CSME heeft gecommitteerd en
  • dat zij als hoofdverantwoordelijke minister samen met haar staf ervoor zal zorgen dat zaken gestroomlijnd verlopen.