Workshop inzake vervanging van Single Use plastics in Suriname

Workshop inzake vervanging van Single Use plastics in Suriname

08-12-2021

Op het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft op 8 december 2021 een workshop in het kader van het project ‘Replacing single use plastics (SUPs) in the economy of Suriname’ plaatsgevonden. De organisatie van deze workshop lag in handen van Stichting Suriname Waste Management (Stg. SUWAMA). Het hoofddoel van dit project is om samen met diverse stakeholders te brainstormen over hoe SUPs in Suriname te voorkomen danwel te verminderen in de hele keten vanaf import tot consumptie.

 

 

Om het succes van dit project te garanderen, is de participatie van stakeholders cruciaal, omdat de inzichten en adviezen van stakeholders de basis zullen vormen van aanbevelingen om SUPs in Suriname te vervangen. Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Basel Convention Regional Centre for Training and Technology Transfer for the Caribbean (BCRC-Caribbean) en wordt uitgevoerd onder toezicht van het Directoraat Milieu binnen het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu.