Ambassadeur Van der Zwan op beleefdheidsbezoek bij minister Kuldipsingh

Ambassadeur Van der Zwan op beleefdheidsbezoek bij minister Kuldipsingh

06-05-2022

De Nederlandse ambassadeur, Henk van der Zwan, heeft een beleefheidsbezoek gebracht aan minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ). Het onderwerp van gesprek is het bezoek van twee burgemeesters Femke Halsema van Amsterdam en Jan van Zanen van Den Haag aan Suriname, waarbij het economisch component aan de orde zal komen. Het beleefdheidsbezoek heeft plaatsgevonden op 6 mei 2022.

Volgens de ambassadeur zal gekeken worden naar de nieuwe samenwerking met Suriname. Daarbij ligt in de planning om op 27 mei 2022 een rondetafel conferentie te organiseren voor het ondernemers veld. Ambassadeur Van der Zwan zegt het zeer op prijs te stellen om minister Kuldipsingh bij de conferentie te hebben. Tijdens de conferentie zal met name worden nagegaan hoe jong ondernemerschap te stimuleren. Ook zal er aandacht worden geschonken aan vrouwelijk ondernemerschap.

Minister Rishma Kuldipsingh vindt het een eer dat de Surinaamse overheid betrokken wordt bij de rondetafel conferentie, omdat daardoor de gelegenheid wordt gecreƫerd om te praten over de technische assistentie voor ondernemerschap. De EZ-minister is thans bezig met het structureren van het Kleine- en Middelgrote Ondernemersfonds (KMO) en hoopt op een bilateraal gesprek met beide burgemeesters.

De Nederlandse ambassadeur heeft een verzoek gedaan aan de minister om wederom te kijken naar een handelsmissie. Hij is bereid waarnodig te assisteren en te ondersteunen. Minster Kuldipsingh heeft tot slot aangegeven dat zij graag gebruik wenst te maken van de expertise voor jonge ondernemers.