Gezamenlijke winkelcontrole BIC en ECD in Brokopondo

Gezamenlijke winkelcontrole BIC en ECD in Brokopondo

17-06-2022

De afdeling Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), heeft een algehele winkelcontrole uitgevoerd in het district Brokopondo. De controle werkzaamheden werden in samenwerking met de bestuursdienst van het district Brokopondo uitgevoerd. De controle heeft op 1, 2 en 3 juni 2022 plaatsgevonden. Tijdens deze werkzaamheden zijn er vervallen producten op de schappen van de winkels aangetroffen. De vervallen producten zijn onder toezicht van de ECD ter plekke door de winkeliers zelf vernietigd.