Het National Quality Awards-programma

18-01-2022

Op 13 december 2021 heeft de officiële launch van de National Quality Awards Programma 2022 plaatsgevonden.

De launch is gedaan door de Minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, mevrouw Saskia Walden.

Het National Quality Awards-programma wordt door het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) uitgevoerd met ondersteuning van de CARICOM Regional Organization for Standards and Quality (CROSQ).

Dit programma vloeit voort uit de 11th EDF EPA TBT programma en zal bedrijven c.q. organisaties in Suriname de kans geven om aan te tonen dat zij de beste kwaliteitsproducten en -diensten in het land aan de klant brengen.

De National Quality Awards-programma heeft als enig doel: bedrijven c.q. organisaties te erkennen die “blijk hebben gegeven van toewijding aan kwaliteit door erkende standaarden en best practices te implementeren”. Dit programma zal gebaseerd zijn op een uitgebreide beoordeling aan de hand van vooraf vastgestelde criteria in het kader van de Quality Awards Scheme.

Het NQA-programma zorgt voor bevordering van het concurrentievermogen van Surinaamse producten en diensten en stelt bedrijven c.q. organisaties in staat te streven naar uitmuntendheid, groei en ontwikkeling, het bevorderen en tegelijkertijd stimuleren van duurzaamheid.

Vanaf vandaag worden de Surinaamse bedrijven in de gelegenheid gesteld om zich op te gegeven voor deelname aan de National Quality Award 2022.

 

Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname.

Het deelname formulier treft u in onderstaande link:

https://forms.gle/67BKunC2x4SJmHxw5

 

Voor meer informatie omtrent de National Quality Award bezoek onze website.

https://www.ssb.sr/nieuws/2022/national-quality-awards-2022/

 

Via onze Youtube kanaal kunt u de National Quality Award infomercial bekijken:

https://youtu.be/sAjQyd88rUs

 

 De registratie sluit op zondag 20 februari 2022.

 

Voor eventuele vragen kunt u het Surinaams Standaarden Bureau contacten via de onderstaande kanalen:

 

marketing@ssb.sr

| (597) 499928/499929

www.ssb.sr

 

Quality You Can Trust