Minister Kuldipsingh voert bilaterale gesprekken met burgermeesters van Nederland

Minister Kuldipsingh voert bilaterale gesprekken met burgermeesters van Nederland

27-05-2022

Minister Rishma Kuldipsingh van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft bilaterale gesprekken gevoerd met burgermeester Femke Halsema van gemeente Amsterdam en burgemeester Jan van Zanen van gemeente Den Haag. Tijdens de ontmoeting is er gesproken over een mogelijke samenwerking op het gebied van Ondernemerschap tussen Suriname en Nederland. De bilaterale gesprekken hebben op vrijdag 27 mei 2022 plaatsgevonden.

Technische OndersteuningMinister Kuldipsingh ziet graag ondersteuning in technische kennis om het KMO- Fonds goed op te zetten, gelet op de ervaring van Nederland op dit gebied. Er is kader nodig geeft de bewindsvrouw aan en benadrukte dat vele mensen met kennis aan het wegtrekken zijn. Beide burgermeesters hebben laten doorschemeren dat de relaties tussen Suriname en Nederland verder moeten worden versterkt. Er zal gekeken worden naar mogelijkheden om bijvoorbeeld jonge ondernemers stages te laten lopen en ook welke bedrijven in Suriname kunnen worden opgezet.

De EZ-minister is van oordeel, dat Ondernemerschap de ruggengraat is van de economie in Suriname en wil zich daarom enorm voor sterk maken om Ondernemerschap die steun te geven die het nodig heeft. Minister Kuldipsingh merkt op dat er heel veel demotivatie en gebrek aan zelfvertrouwen is bij jonge ondernemers in Suriname. Zij wil daarom een instituut opzetten die deze groep bij de hand pakt en stap voor stap zorgt voor de begeleiding. Hiervoor zal de minister zich persoonlijk inzetten.

Na de gesprekken heeft minister Kuldipsingh ook deelgenomen aan een ronde tafel gesprek welke in het Koto Museum heeft plaatsgevonden. Deze activiteit stond in het licht van de hernieuwde samenwerking tussen Amsterdam en Suriname ter gelegenheid van het bezoek van de burgemeester van Amsterdam. Tijdens het ronde tafel gesprek zijn enkele ondernemers aan het woord gekomen die vanuit hun branche zijn ingegaan op ondernemen in Suriname. Ook kwam een ondernemer van Amsterdam van Surinaamse komaf aan het woord die opriep tot het vormen van een eenheid tussen ondernemers van Suriname en die van Nederland. Het doel van deze meeting is om de sociaal en economisch impact op de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven te vergroten. Minister Kuldipsingh heeft aangegeven dat het ministerie van EZ openstaat voor ondernemers om waar nodig ondersteuning te geven.