Over Ministerie

Het Ministerie


Het Ministerie van Economische Zaken,Ondernemerschap en Technologische Innovatie kent een aantal expliciete taakstellingen die bij wet (Besluit Taakomschrijving Departementen van 10 oktober 1991) zijn vastgesteld.

Deze zijn:

  • de bevordering van de binnen- en buitenlandse handel waaronder het import- en exportbeleid, het één en ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende Ministeries;
  • de aangelegenheden van handelspolitieke aard en het verlenen van invoer-, uitvoer- en deviezenvergunningen, voor zover deze niet in strijd zijn met de handelsliberalisatie, het één en ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende Ministeries;
  • het beleid inzake beheersing van de kosten van levensonderhoud en het toezicht op handels-,industriële- en dienstverlenende activiteiten;
  • de vaststelling en beheersing van de controle op prijzen, alsmede op de kwaliteitsnormen, het één en ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende Ministeries;
  • het industriebeleid en de bevordering van de industriële sektor, met de nadruk op de exportgerichtheid van deze sektor;
  • het ijkwezen en de waarborg van het gehalte van al dan niet bewerkt goud en zilver;
  • het beleid ten aanzien van de bevordering van de ambachtelijke industrieën.